top of page
 • groleon20

Aktuell informasjon

Oppdatert: 8. mar.

 • Ved behov for akutt hjelp utover våre åpningstider, kontakt legevakten på 116 117 eller akutt nødtelefon 113


Legekontoret har egen parkering, og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har tilgang på rullestol, rullator og krykker.


Elektronisk dialog med legesenteret: Vi har skiftet fra Pasientsky til Helsenorge. Logg deg på Helsenorge.no, eller bruk Helsenorge som app. Knappene i menyen over linkes direkte til Helsenorge. - Hvis e-konsultasjon besvares på kveldstid, må man regne med at kveldstakst påløper.

For tiden kr: 160kr ekstra for fastleger uten spesialisering. 212kr ekstra for fastlege, spesialist i allmennmedisin.


Hvordan legene jobber og fravær:


- Gorana Rankov er i permisjon fram til 1/9. Dager legene er på kontoret:

 • Anette Heier Glasø: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

 • Dag Lunder: Alle dager.

 • Gro Leonhardsen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 • Anja Egilsdottir: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 • Sang Tran: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

 • Ellen Robberstad: Mandag, annenhver tirsdag(lik uke), torsdag, fredag.

 • Turnuslege/LIS1: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Åpningstider på resepsjon:

 • Alle dager utenom onsdag: 08:00-15:30, Lunsj: 12:00-12:30

 • Onsdag: 08:00-15:30, Lunsj: 11:45-12:30bottom of page