top of page
 • groleon20

Aktuell informasjon

Oppdatert: 2. jan.

 • Ved behov for akutt hjelp utover våre åpningstider, kontakt legevakten på 116 117 eller akutt nødtelefon 113

 • Legekontoret har egen parkering, og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har tilgang på rullestol, rullator og krykker.

Åpningstider på resepsjon:

 • Alle dager utenom onsdag: 08:00-15:30, Lunsj: 12:00-12:30

 • Onsdag: 08:00-15:30, Lunsj: 11:45-12:30


Telefontid på legesenteret:

 • Alle dager: 09:00-11:00 og 12:30-14:30


Elektronisk dialog med legesenteret:

 • Vi har skiftet fra Pasientsky til Helsenorge. Logg deg på Helsenorge.no, eller bruk Helsenorge som app. Knappene i menyen over linkes direkte til Helsenorge. - Hvis e-konsultasjon besvares på kveldstid, må man regne med at kveldstakst påløper.

 • For tiden kr: 160kr ekstra for fastleger uten spesialisering. 212kr ekstra for fastlege, spesialist i allmennmedisin.

Hvordan legene jobber og fravær:


- Gorana Rankov er i permisjon fram til 1/1-24.

- Dag Lunder og Emilie Gaarder deler nå Dag Lunder sin pasientliste, og jobber annenhver uke f.om. 01/9-23.

- Ellen Robberstad er i permisjon fram til 01/07-25, Mikiyas Gebremedhin er vikarlege på denne listen fram til Ellen er tilbake.

Dager legene er på kontoret:

 • Anette Heier Glasø: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

 • Dag Lunder: Annenhver uke

 • Emilie Gaarder: Annenhver uke

 • Gro Leonhardsen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 • Anja Egilsdottir: Mandag, annenhver tirsdag(lik uke), onsdag og fredag.

 • Sang Tran: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

 • Ellen Robberstad: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

 • Turnuslege/LIS1: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.bottom of page