top of page
 • groleon20

Aktuell informasjon

Oppdatert: for 5 døgn siden

 • Ved behov for akutt hjelp utover våre åpningstider, kontakt legevakten på 116 117 eller akutt nødtelefon 113

 • Legekontoret har egen parkering, og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har tilgang på rullestol, rullator og krykker.

 • Skal du fjerne sting eller agraffer (stifter), eller ta blodprøver som er bestemt fra en lege hos oss eller sykehus eller lignende, trenger du ingen time, da melder du deg bare i vår resepsjon, så ordener vi dette da.

Åpningstider på resepsjon:

 • Alle dager utenom onsdag: 08:00-15:00, Lunsj: 12:00-12:30

 • Onsdag: 08:00-15:00, Lunsj: 11:45-12:30


Telefontid på legesenteret:

 • Alle dager: 09:00-11:00 og 12:30-14:30


Elektronisk dialog med legesenteret:

 • Vi har skiftet fra Pasientsky til Helsenorge. Logg deg på Helsenorge.no, eller bruk Helsenorge som app. Knappene i menyen over linkes direkte til Helsenorge. - Hvis e-konsultasjon besvares på kveldstid, må man regne med at kveldstakst påløper.

 • For tiden kr: 170kr ekstra for fastleger uten spesialisering. 224kr ekstra for fastlege, spesialist i allmennmedisin.

Hvordan legene jobber og fravær:

- Dag Lunder og Emilie Gaarder deler nå Dag Lunder sin pasientliste, og jobber annenhver uke. Emilie går ut i svangerskapspermisjon f.om 05.03-24, Marte Solum kommer inn som vikar på den listen f.om 01.05.24 til Emilie er tilbake.

- Ellen Robberstad er i permisjon fram til 01/07-25, Mikiyas Gebremedhin er vikarlege på denne listen fram til Ellen er tilbake.

Dager legene er på kontoret:

 • Anette Heier Glasø: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

 • Gro Leonhardsen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

 • Sang Tran: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

 • Dag Lunder: Annen hver uke, deler liste med Marte Solum.

 • Emilie Gaarder: I permisjon fra 1/5-2024

 • Marte Solum (Vikar for Emilie): Annen hver uke, deler liste med Dag Lunder.

 • Gorana Rankov: Mandag, annenhver tirsdag(lik uke), onsdag og fredag.

 • Ellen Robberstad: I permisjon til 01.07.2025.

 • Mikiyas Gebremedhin (Vikar for Ellen): Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

 • Turnuslege/LIS1: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.Comments


bottom of page