top of page

Leger

Eirik Rabben

LIS1 fra 01.03.2024-30.08.2024

Ellen Robberstad

Fastlege, i permisjon til Juli 2025

Anette Heier Glasø

Fastlege

Gro Leonhardsen

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Gorana Rankov

Fastlege

Fastlege, spesialist allmennmedisin,
deler liste med Emilie Gaarder

Dag Lunder

Sang Tran

Marte Solum

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Fastlege, vikar for Emilie fra 1/5-24 

Emilie Gaarder

Fastlege, i permisjon f.om 1/5 -24

Mikiyas Gebremehin

Fastlege, vikar for  Robberstad til 1/7-25

bottom of page