Leger

Kristina Marie Krokeide Kolberg

Turnuslege fra 01.09-28.02

Emilie Gaarder

Vikarlege for Glasø til 15.08.22

Anette Heier Glasø

Fastlege, permisjon til 19.09.22

Gro Leonhardsen

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Dag Lunder

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Gorana Rankov

Fastlege

Sang Tran

Anja Run Egilsdottir

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Fastlege, vikar for Robberstad til 01.01.23

Ellen Robberstad

Fastlege, i permisjon til 01.01.23