Leger

Kristina Marie Krokeide Kolberg

LIS1 fra 01.09-28.02

Ellen Robberstad

Fastlege, i permisjon til 2023

Anette Heier Glasø

Fastlege

Gro Leonhardsen

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Dag Lunder

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Gorana Rankov

Fastlege

Sang Tran

Anja Run Egilsdottir

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Fastlege, vikar for Robberstad til 01.01.23