top of page

Leger

Eirik Rabben

LIS1 fra 01.03.2024-30.09.2024

Ellen Robberstad

Fastlege, i permisjon til Juli 2025

Anette Heier Glasø

Fastlege

Gro Leonhardsen

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Gorana Rankov

Fastlege, i permisjon til 2/4-24

Fastlege, spesialist allmennmedisin,
deler liste med Emilie Gaarder

Dag Lunder

Sang Tran

Anja Run Egilsdottir

Fastlege, spesialist allmennmedisin

Fastlege, vikar for Rankov til 1/5-24

Emilie Gaarder

Fastlege, i permisjon f.om 5/3-24

Mikiyas Gebremehin

Fastlege, vikar for  Robberstad til 1/7-25

bottom of page