• Lillekollen Legesenter

Influensavaksine 2022:

Oppdatert: 3. nov.


Info om influensavaksine 2022:

Vi har fortsatt mange vaksiner igjen til dere som er i risikogruppen. Ønsker du som er i risikogruppen en influensavaksine nå, kan du komme på drop-in.


Hvis du har en legetime, kan du få satt den før du skal inn på time.

Du som ikke er i risikogruppen, må få resept av oss sette den hos oss når du har hentet den hos ditt apotek.


Du skal være fri for luftveisplager ved setting av vaksine.


Prisen for vaksinen i år er 250kr.


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke 

 • Barn og voksne med:

 1. Kronisk lungesykdom (inkludert astma),

 2. Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 3. Diabetes type 1 og 2

 4. Leversvikt eller nyresvikt

 5. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

 6. Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 7. Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 8. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko