• Lillekollen Legesenter

Aktuell Informasjon. les mer...

Oppdatert: nov. 8

Elektronisk dialog med senteret

Vi har skiftet fra Pasientsky til Helsenorge. Logg deg på Helsenorge.no, eller bruk Helsenorge som app på telefonen. Knappene i menyen over linkes direkte til Helsenorge.


Influensavaksine
Senteret vaksinerer fra uke 42. Vi vaksinerer følgende datoer; 19/10, 21/10, 26/10, 27/10 og 28/10. Fra 15 .00 til 18.00 Vi har åpent for timebestilling på Helsenorge.no (trykk på knapp for influensavaksinetime) eller ved telefonisk henvendelse.

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for sesongen 2021/22. Det er ingen prisreduksjon for levende nasal influensavaksine.

Dersom du tar vaksinen ved et kommunalt organisert tilbud skal selve vaksineringen også være gratis. Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen.

Helsepersonell med pasientkontakt, laboratoriepersonell som håndterer prøver som kan inneholde influensavirus, samt svinerøktere og andre som har nær kontakt med levende gris, skal få vaksine og vaksinering dekket av arbeidsgiver.

Vaksinering i apotek er ikke en del av vaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering.


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


Korona og smitteforebygging generelt:

Er du luftveissyk når du ankommer legekontoret bes du ringe på dørklokke for informasjon før du går inn.

Vi arbeider fortsatt smitteforebyggende. Vær vennlig å hold god avstand på venterommet. Pårørende bes være med inn kun når det er hensiktsmessig for pasienten.


Legekontoret har egen parkering, og er tilrettelagt for funksjonshemmede.