Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene

Barn under 16 år er gratis.

Egenandeler:

  • Konsultasjon hos allmennlege og turnuslege: 152 kr
  • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin: 201 kr
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøver: 54 kr
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving, sykemelding uten legekontakt: 68 kr
  • Taking av hemoglobin, blodsenking, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 61 kr

Egenandelstak: kr 2205,- .

 

Følgende inngår ikke i med i opptjeningen til frikort egenandelstak, og dekkes ikke av frikort:

Utskrift av journal 85 kr

Legeerklæring 100kr

Materielkostnader ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 80,- kr
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 90,- kr
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127,- kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171,- kr
  • Øvrige artikler og medisner etter kostnader.