Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2013- 30. juni 2014

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege og turnuslege: 140 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin: 186 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving, sykemelding uten legekontakt: 46 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøver: 48 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 49 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Frikorttak 2014: kr 2105,- .
Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 57,- kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 86,- kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 120,- kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 164,- kr
 • Øvrige artikler og medisner etter kostnader.