Konsultasjon og sykebesøk.

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling og i ordinær kontortid, 08.00-15.00.

Øyeblikkelig hjelp tas i mot, men man ikke alltid regne med å få egen fastlege. Senteret har kollegialt ansvar for pasienter tilhørende senterets fastleger.

Hjemmebesøk foretas etter vurdering av behov og nærmere avtale med den enkeltes fastlege.