Åpningstider

Åpningstid er hverdager kl 08.00 til 15.00. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp hele denne perioden.

Ordinær telefon er stengt mellom 11.30 og 12.30 og etter 14.30.

Vanlige konsultasjoner foregår etter timebestilling i ordinær kontortid.

Hjemmebesøk foretas ved behov etter nærmere avtale med den enkelte fastlege.

Senterets leger tar vikaransvar for tilhørende pasienter ved senterets fastlegers fravær.