Om oss

Lillekollen Legesenter ble etablert 1. juni 2013. Det er en ren videreførelse av Åslundmarka Legesenter, etablert kommunalt 1/5-1994, senere privatisert med fastlegeordningen. Senteret er stadig blitt utvidet. Det startet med to leger i 1994, økt til fire faste og en turnuslege fram til flyttingen  i 2013. Etter det er vi et senter med fem faste leger, en turnuslege og fem legesekretærer. Det har vært en stabil legedekning med først Dag Lunder og avdøde Niels Axelsen. Senere kom Ivar Skeie til. Gro Leonhardsen har vært trofast i mange år, og Sang Tran har også nå mange år ved senteret. Siste årene har Johanne Vikin og Ingeborg Vreim kommet til som nye leger. Senteret har også gleden av stadig unge leger som nye turnusleger med skifte 1/3 og 1/9 hvert år.