Ansatte

Spesialister i allmennmedisin:
Gro Leonhardsen:         praksisdager; alle ukedager unntatt torsdag og annenhver onsdag
Dag Lunder:                   praksisdager; alle ukedager
Sang Tran:                      praksisdager; alle ukedager unntatt tirsdag

Leger i spesialisering:
Ingeborg Vreim:            praksisdager; alle ukedager unntatt torsdag og annehver onsdag
Johanne Vikin:              01.04.18 -31.03.19 jobb i primærhelsetjenesten som del av spesialiseringen

Vikar for Johanne Vikin fom. mars -18 tom. mars  -19: Emilie Gudim

Turnuslege tom feb -18: Lasse Mulstad Skrivervik

 

Sykepleier:

Nina Myhre Holte

Helsesekretærer:

Mette Fossen

Vera Markeng

Eva Gudbrandsen

Britt Solveig Sørbye

Anne Granerud

Legesekretærvikar: May Iren Haugom